Raška

Od vodenih tokova najveći značaj ima rijeka Raška sa površinom sliva rod 1193km2 . Ukupna dužina vodotokva inosi 879,500km. Na svakom kvadratnom kilometru sliva ima 737m vodenih tokova. U Rašku se ulivaju rijeke: Jošanica, Ljudska, Deževska, Trnavica, Slatinska, Izbička, Kukavička. U prosjeku se na sliv Raške izluči godišnje oko 750 mm vode, sa planine Rogozne i Golije je uticaj padavna preko 100mm zbog snježnog pokrivača koji se zadržava do aprila. Najniži vodostaj je u julu i septembru, a najviši u novembru i martu. Najviša širina rijeke je u donjem toku i iznosi 10m, a najviša dubina 1,50m. Ukupna dužina rijeke iznosi 36km. Vrelo Raške je na granici škriljca i krečnjaka. Njegova izdašnost iznosi 23/sek. Glavnina vode je kaptirana za hidrocentralu Ras dovodnim tunelom od 4,5 km dužine.